Telefon: +48 601 178 396 lub +48 22 637 37 27
 • Polski
 • English
23 lutego 2019

Doradztwo finansowe i strategiczne – strategie zarządzania przedsiębiorstwem

Tworząc strategie zarządzania przedsiębiorstwem masz wpływ na długoterminowe przetrwanie danej organizacji. Aby dobrze operować w tej multidyscyplinarnej dziedzinie, niezbędna jest szeroka i szczegółowa wizja oraz umiejętność formułowania wniosków w oparciu o niezwykle zróżnicowany szereg czynników.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wymaga dostosowania się do aktualnych potrzeb klienta, realnej i perspektywicznej oceny możliwości jego rozwoju oraz przygotowania strategii, mającej na celu osiągnięcie zamierzonych celów. Firma doradztwa strategicznego, realizując tego typu założone zadanie, musi umieć operować na wielu poziomach organizacji, m.in. opracować cele rynkowe i finansowe, rozumieć marketingowe aspekty działalności Klienta oraz umiejętnie zarządzać procesem komunikowania strategii firmy jej pracownikom, w koordynacji z działem za ten aspekt odpowiedzialnym. Tylko osoba z wieloletnim doświadczeniem na odpowiednio wysokim stanowisku, doskonale znająca korporacyjne realia, może kompetentnie świadczyć tego typu doradztwo. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa rozpoczyna się od przygotowania kompleksowego audytu obejmującego kapitał własny, stały, obrotowy (jak i wszelkie zobowiązania) i kończy się dokonaniem wyceny bilansowej podmiotu gospodarczego. Następnie, stosując odpowiednie, złożone narzędzia, takie jak TQM czy Six Sigm, podejmowane są decyzje krótko- i długoterminowe.

Strategie zarządzania przedsiębiorstwem w dobie przesycenia rynku, grożącej deflacji i szybko zmieniającej się koniunktury to inwestycja, która z pewnością się zwróci.

Curriculum Vitae Sławomira Horbaczewskiego

 • Narodowość: polska
 • Wiek: 50 lat
 • Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
 • Rodzice: Zygmunt, Barbara

Od Listopada 2003: Doradztwo Gospodarcze

Niezależny doradca świadczący usługi na rzecz zarządów przedsiębiorstw w zakresie ładu korporacyjnego, ogólnego zarządu, finansów i rozwoju przedsiębiorstwa.

Luty 2003 – Listopad 2003: Bond & Stein Poland Ltd.

Wiceprezes Zarządu

Zorganizowanie działalności spółki, pozyskanie finansowania i zdobycie pierwszych klientów korporacyjnych.

Listopad 2000 – Luty 2003: Dr Witt S.A. Piaseczno w tym od listopada 2000 do grudnia 2002

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Zwiększenie sprzedaży o 30% w wyniku zwiększenia udziału w rynku, wprowadzenie trzech nowych linii produktowych, przeprowadzenie restrukturyzacji spółki, pozyskanie dla spółki finansowania, doprowadzenie do ugodowego zakończenia: rozpoczętego jeszcze w 1999 r. konfliktu z BRE S.A. oraz zagrażającego funkcjonowaniu spółki konfliktu między akcjonariuszami, doprowadzenie do wzrostu zainteresowania spółką potencjalnych inwestorów.

Czerwiec 1999 – Kwiecień 2000: Invest Bank S.A. Poznań

I Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezes Zarządu

Przeprowadzenie banku przez okres zmiany akcjonariatu, rozpoczęcie restrukturyzacji bilansu, wprowadzenie polityki prosprzedażowej wobec klientów korporacyjnych.

Sierpień 1997 – Czerwiec 1999: Bank Energetyki S.A. Radom

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Przygotowanie banku do połączenia z BISE S.A., wprowadzenie instrumentów prosprzedażowej polityki banku, wprowadzenie do oferty banku nowych produktów (finansowanie klientów korporacyjnych, karty płatnicze, system obsługi masowych płatności, doradztwo finansowe).

Wrzesień 1991 – Wrzesień 1997: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Dyrektor Centrum Operacji Kapitałowych, wcześniej zastępca dyrektora, doradca i specjalista

Objęcie pozycji lidera wtórnego rynku giełdowego, wicelidera rynku pierwotnego, wicelidera rynku usług powierniczych (w wszystkich powyższych przypadkach startując od zera, bez doświadczenia i procedur), bezbłędne techniczne przeprowadzenie oferty publicznej w ramach prywatyzacji Banku Handlowego w Warszawie S.A., prowadzenie rachunku inwestycyjnego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, a następnie Ministerstwa Skarbu, organizowanie finansowania dla klientów niestandardowych.

Wrzesień 1990 – Sierpień 1991: Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. Poznań

Kierownik Filii II Oddziału w Poznaniu

Przygotowanie nowej filii do rozpoczęcia pracy i uruchomienie działalności zespołem ponad czterdziestu pracowników operacyjnych.

Wrzesień 1989 – Wrzesień 1990: Targ – Pol S.A. Poznań

Dyrektor ds. ekonomicznych

Udział w organizacji i rozpoczęciu działalności nowej spółki prawa handlowego o profilu handel hurtowy i dystrybucja.

Sierpień 1988 – Wrzesień 1989: Elektromis S.A. Poznań

Samodzielny handlowiec w dziale handlowym

Udział w hurtowej i detalicznej sprzedaży artykułów elektrotechnicznych i wyposażenia mieszkań.

Październik 1986 – Sierpień 1988: Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, wcześniej kierownik administracyjno-gospodarczy

Prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych i ekonomicznych Zespołu Szkół, nadzór nad pracownikami administracyjno-gospodarczymi i ekonomicznymi.

 • 1984 – 1989: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (Mgr Prawa)
 • 1991 – 1992: Uniwersytet Warszawski (Studia Podyplomowe „Polityka Finansowa Wspólnot Europejskich”)
 • 1998 – 1999: Politechnika Warszawska (Studia Podyplomowe „Doskonalenie zawodowe w Energetyce”)
 • 2011 – 2013: Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych (Studia Doktoranckie w zakresie ekonomii)
a także:
 • 1991 – 1992: IFG (Francuski Instytut Zarządzania) w Warszawie i w Paryżu,
 • 1992: praktyki zawodowe w Creditanstalt w Wiedniu i Lloyds Bank TSB plc w Londynie,
 • 1995: New York Institute of Finance,
 • 1996: Cambridge Summer School.
 • 1999 – 2002: Elektrownia Bełchatów S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
 • 1996 – 1998: Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)
 • 1996 – 1998: Telekomunikacja Polska S.A. (Uczestnik Grupy Ekspertów ds. Restrukturyzacji)
 • 1992 – 1996: Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
 • 1992 – 1995: Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Wistil S.A. (Członek Rady Nadzorczej)
 • Angielski (Cambridge Certificate in Proficiency)
 • Business English w połączeniu z International Business School MBA (Uniwersytet Warszawski Międzynarodowe Centrum Zarządzania)
 • Angielski (Cambridge First Certificate)
 • Egzamin Państwowy z języka angielskiego 1985
 • 1981 – 1982: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu
 • 1984: Laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • 2002: srebrny medal Polskiego Klubu Biznesu za osiągnięcia w zarządzaniu Dr Witt S.A.
Back to Top