Telefon: +48 601 178 396 lub +48 22 637 37 27
 • Polski
 • English
24 października 2021

Doradztwo

 • rynek finansowy, w szczególności zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, źródła i formy pozyskiwania kapitału, zmiana struktury finansowania, prognoza planów finansowych,
 • rynek kapitałowy, finansowanie udziałowe (akcje lub udziały),
 • zagadnienia dotyczące bankowości oraz rachunkowości menadżerskiej,
 • oceny obecnego stanu przedsiębiorstwa, perspektyw ekonomicznych, wdrożenie działań naprawczych,
 • prowadzenie negocjacji i wspomaganie decyzji inwestycyjnych, reprezentacja,
 • nadzór, porady i konsultacje w obszarze stanu prawnego przedsiębiorstwa, struktura właścicielska oraz obowiązki korporacyjne,
 • finansowanie przy emisji obligacji i akcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz NewConnect i Rynek Catalyst, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF),
 • poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • ocena opłacalności transakcji (fuzja przedsiębiorstw),
 • restrukturyzacja i optymalizacja przedsiębiorstwa,
 • finansowania energetycznych i energooszczędnych projektów innowacyjnych w rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE),
 • współpraca z Funduszem Inwestycyjnym,
 • pozyskiwanie finansowania typu: Mezzanine, Private Equity i Venture Capital – inwestycje budowlane, projekty i realizacje deweloperskie,

Analiza finansowa i zarządzanie majątkiem obrotowym

Odpowiednie finansowanie i zarządzanie majątkiem obrotowym firmy to zasadnicza kwestia, którą należy mieć na uwadze, aby utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa. Powtarzalna, cykliczna działalność podmiotu gospodarczego oraz nieuniknione wahania sprzedaży i zobowiązań, przekładają się na ciągłe zmiany wartości oraz struktury majątku obrotowego. Aby zarządzanie majątkiem obrotowym było więc skuteczne, musi zostać przeprowadzona dokładna i rzetelna analiza finansowa przedsiębiorstwa, a następnie w oparciu o znajomość aktualnych trendów gospodarczych i analizę branży, należy podjąć odpowiednie strategiczne działania.

Zarządzanie majątkiem obrotowym wraz z uprzednią analizą finansową przedsiębiorstwa należą do wyjątkowo wymagających i złożonych zadań. Warto jednak zainwestować w nie środki i czas – w dłuższej perspektywie ich nakład z pewnością się zwróci. Najpierw w postaci dobrze podejmowanych, opartych na analitycznym podejściu decyzji, a następnie w realnych zyskach kapitałowych. Dobrze zarządzanej firmie sukces jest pisany.

Back to Top